30 Julทำธุรกิจเพาะเห็ด มีแนวโน้มเติบโตในตลาดโลก

myco-lich.com

เห็ดเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพการผลิตที่สูง โดยมีปริมาณการผลิตต่อปีประมาณ 120,000 ตัน เป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะเห็ดเพาะในถุงพลาสติก ไทยสามารถผลิตเห็ดได้หลายชนิดทั้งเห็ดเมืองร้อนและเมืองหนาว ยกตัวอย่างเช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง เห็ดขอนขาว และเห็ดหลินจือ ซึ่งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้มาก

การผลิตเชื้อเห็ดให้ได้มาตรฐานช่วยทำให้คุณภาพของเห็ดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ซึ่งทำให้ได้ดอกเห็ดที่สวยงามสะอาดปลอดภัยส่งให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะในอนาคตที่จะมีการเปิด AEC มีโอกาสเป็นได้สูงที่สินค้าของไทยจะตีตลาดในอาเซียนได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทางด้านภาครัฐเริ่มที่จะเข้ามาสนับสนุนมาตรฐานสินค้าการเกษตรให้ก้าวแซงประเทศอื่นๆ

โดยปกติแล้วตลาดของเห็ด เราสามารถทำได้ตั้งแต่การผลิตหัวเชื้อขาย แต่ถ้ายังไม่มีความชำนาญ ควรเลือกผลิตดอกเห็ดขายก่อน และยังสามารถแบ่งช่องทางการขายได้อีก ทั้งขายดอกสดและดอกแห้ง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูป หรือนำไปดองเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายจากต่างประเทศที่ซื้อเห็ดจากไทยนำไปดองแล้วส่งกลับไปยังประเทศของตน จึงเป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจ

สถานการณ์ดอกเห็ดในตอนนี้มีแววจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งนโยบายของรัฐเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพ และเห็ดยังมีโปรตีนสูง รสชาติอร่อย ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้ เป็นอาหารหลักของผู้ที่ทานมังสวิรัส มีคุณค่าทางสมุนไพรช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย

การแปรรูปเห็ด เป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่ง ที่สามารถชะลอการขายได้ โดยไม่ต้องรีบ สามารถเก็บได้เป็นเดือน เป็นปี ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแปรรูปไปทำอะไร ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ยังส่งออกไม่ได้มาก ก็สามารถแพ็กของขายเองในท้องถิ่น หรือส่งตามตลาดนัดก็ได้กำไรดีเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำเริ่มมาทำการวิจัยเห็ดสกัดอยู่ในรูปของตัวยาอาหารเสริมซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และจากตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้เห็ดเป็นเครื่องปรุง

23 Junการศึกษาวิจัยเห็ดเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจอุตสาหกรรม

14

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีความหลากหลายในทรัพยากรเห็ดเป็นอย่างมาก ชนิดเห็ดดังกล่าวในเบื้องต้น มีเห็ดป่าที่ชาวบ้านเก็บออกมาจำหน่ายตามฤดูกาลทุกปี จากการลดน้อยลงอย่างรวดเร็วของป่าธรรมชาติ ทำให้ปริมาณเห็ดป่าลดลงตามลำดับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การเก็บรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์เห็ดป่า เห็ดพื้นเมืองเอาไว้เพื่อนำมาทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก การพัฒนาสายพันธุ์เห็ดจนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศหลายสายพันธุ์ เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู  เห็ดขอนขาว และเห็ดบด รวมทั้งการนำเห็ดที่นำเข้าจากต่างประเทศมาทดสอบ จนหลายๆชนิดสามารถพัฒนาเป็นเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดฟางบางสายพันธุ์ เห็ดหูหนู เห็ดกระดุม เห็ดหอม เห็ดสกุลนางรม เห็ดเข็มเงิน เห็ดยานางิ เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่ว ในลักษณะผลิตจำหน่ายเพื่อบริโภคสด และมีเห็ดหูหนูที่ทำแห้งส่งจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย การพัฒนาเข้าสู่การเป็นเห็ดอุตสาหกรรมยังน้อยมาก ที่ปรากฏอยู่เป็นเห็ดบรรจุกระป๋อง เช่น เห็ดกระดุม บรรจุขวด ได้แก่ เห็ดยานางิ เห็ดหอม เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่ว เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดฟางสามรสบรรจุกระป๋อง

การผลิตเป็นอาหารเสริม โดยนำดอกเห็ดหลินจือแห้งบดและสกัดจำหน่ายในรูปแคบซูลและน้ำสกัดพร้อมดื่มในกระป๋อง เช่น น้ำเห็ดหลินจือบรรจุกระป๋อง ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และมีงานวิจัยสกัดเห็ดบดและเห็ดหลินจือ รวมกันผลิตเป็นแคปซูล รักษาโรคเบาหวานและเอดส์ งานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดสมุนไพรต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเอดส์ในระดับคลินิก และงานวิจัยรักษาผู้ป่วยโรคไต การผลิตเป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เช่นน้ำซีอิ้วเห็ดหอม นอกจากนั้นมีงานวิจัยที่ศึกษาการหมักน้ำซอสเห็ดจากเห็ดชนิดต่างๆ และศึกษากระบวนการผลิตซอสเห็ดนางฟ้าการใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยใช้เอนไซม์เห็ด Ganoderma sp. บำบัดสารพิษในอุตสาหกรรมสีย้อม การบำบัดและกำจัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเส้นใยเห็ด Lentinus spp. งานวิจัยการคัดเลือกเห็ดราที่สามารถย่อยสลาย 2,8-DICHLORODIBENZO-PDIOXIN ได้เห็ด Trameter sp. และ Polyporus sp. ที่สาม่ารถย่ยอสลาย anthracene PCB และ DDT การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ผลงานวิจัยใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากก้านเห็ดหอมช่วยการเจริญเติบโตของผักคะน้า การพัฒนาเชื้อเห็ดตับเต่า ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส ความเป็นประโยชน์ของเห็ดมีมากมายมหาศาล มีความสำคัญกับชีวิตเป็นอาหาร เป็นสารประกอบส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปรับสมดุลร่างกายสามารถต้านทาน AIDS/HIV เห็ดจะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นอาหารที่นับวันจะมีไม่เพียงพอกับประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประชากรในประเทศยากจนที่รออาหารอยู่ จึงอยู่ที่จะจัดการนำเห็ดไปใช้อย่างไร

29 Mayธุรกิจการเพาะเห็ดที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดีก็จริง ผู้ที่จะเริ่มดำเนินการธุรกิจด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต วิธีการผลิต เงินทุน และการตลาด จึงจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและสามารถทำธุรกิจการผลิตเห็ดได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเห็ดเป็นอาหารที่คนทั่วไปนิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ปลอดภัยจากสารเคมี  นอกจากนี้เห็ดที่รับประทานได้บางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคอีกด้วย

ลักษณะของการเพาะเห็ดฟางในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี

คือ การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง, การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย, การเพาะเห็ดฟางจากเปลือกฝักถั่ว, การเพาะเห็ดฟางแบบ โรงเรือน หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงนั้น ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมทำกันนักเพราะใช้เวลาการเพาะนาน อีกทั้งต้องเสียเวลา ในการดูแลรักษานานอีกด้วย ส่วนวิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยนั้น กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะมีวิธีการทำที่ง่าย ทั้งวัสดุที่ใช้เพาะก็หาได้ง่าย และผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เพาะเห็ดเลย ควรเริ่มต้นจากการซื้อก้อนเชื้อสำเร็จที่หยอดเชื้อแล้วไปลองเลี้ยงดูก่อน ดูแลรดน้ำให้ออกดอก ถ้าทำตรงนี้จนมีความชำนาญแล้วเราก็อาจจะซื้อก้อนเชื้อสำเร็จมาเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมั่นใจว่าสามารถผลิตก้อนเชื้อเองได้ โดยจะต้องลงทุนเพิ่ม คือ อุปกรณ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น วัตถุดิบ ขึ้เลื่อย เกษตรกรผู้ผลิตควรมองถึงคุณภาพเห็ดด้วย

ถ้ามองแต่ว่าจะทำให้ได้วันละ 100-200 กก. ถ้าเราเห็นแต่ปริมาณเราจะไม่ได้ในเรื่องของราคาในช่วงที่อากาศเหมือนๆกัน เห็ดตัวเดียวกันออกดอกเยอะๆ พร้อมๆกัน ราคาก็จะถูกลงเหมือนสินค้าอื่น ในขณะที่เราเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่เราก็อาจจะเพาะเห็ดหอม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่นด้วย หรือเห็ดอย่างอื่นอีกหลายชนิดที่เราเพาะได้ บางช่วงเห็ดนางฟ้ามีราคาต่ำแต่เห็ดตัวอื่นยังราคาสูงอยู่

การเพาะเห็ดนับเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิด

ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว ไส้นุ่น ไส้ฝ้าย เปลือกมันสำปะหลัง ทะลายปาล์ม เปลือกถั่วเขียวหรือแม้กระทั่งวัสดุที่มีในธรรมชาติ และในท้องถิ่น เช่น หญ้าชนิดต่างๆ เปลือกผลไม้ เพื่อใช้ให้เป็นวัสดุเพาะให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ที่สำคัญ คือ ให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ และจะเป็นการเพิ่มผลตอบเทนให้สูงขึ้น การเพาะเห็ดฟางจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจหรือเกษตรกร เพราะใช้แรงงานน้อยให้ผลผลิตเร็ว ถ้ามีการหาวัสดุในพื้นที่เพื่อทดแทนฟางจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

29 Aprการศึกษาและวิจัยการเจริญเติบโตของเห็ดและรา

การศึกษาและวิจัยการเจริญเติบโตของเห็นและรา

ราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมากเป็นอันดับสองรองมาจากแมลง  ประมาณการว่าจำนวนรามี 1.5 ล้านชนิด(species)  แต่ราที่ศึกษามีจำนวน  80,000-120,000 สายพันธุ์ ดังนั้นจึงมีราอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีการค้นพบ ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น   ดังนั้นจึงพบว่ารามีความหลากหลายมากและกิจกรรมในการย่อยสลายวัสดุต่างๆก็เกิดขึ้นมากทำให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศทำการค้นคว้าเพื่อการค้นพบราสายพันธุ์ใหม่จากวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมและการแพทย์ ราพบได้ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำเค็ม ในอากาศ บนพืช มูลสัตว์ ดิน รวมทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ และวัสดุต่างๆ ได้ศึกษาวิจัยราจากดินและเศษซากพืช พบราที่น่าสนใจหลายชนิด บางชนิดเป็นราสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยรายงานพบมาก่อน ราบางชนิดสร้างเอนไซม์ และสารทุติยภูมิ ที่สามารถจะพัฒนาไปใช้เป็นยาป้องกันกำจัดรา แบคทีเรีย ยีสต์สาเหตุโรคพืช โรคคนและสัตว์ พบรา Neurospora, Gelasinospora หลายชนิดจากดินในแหล่งต่างๆ ทั้งดินป่าและดินทำการเกษตร วิธีการแยกราดังกล่าวใช้ความร้อนและอัลกอฮอล์ ดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย  และพบรา Gelasinospora ซึ่งเป็นราเอนโดไฟท์จากใบเพกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รามูลสัตว์เป็นราที่อาศัยอยู่ในมูลสัตว์ เป็นราที่ทนทานต่อน้ำย่อยในกระเพาะและสำไส้ของสัตว์ เมื่อสัตว์กินอาหารได้แก่ใบไม้ หรือวัสดุต่างๆที่มีราปนเปื้อน ราจะผ่านระบบทางเดินอาหาร มาอยู่ในมูลสัตว์ ได้เก็บตัวอย่างได้แก่ มูลเก้ง ช้าง และหมูป่า  จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ. ภูหลวง จ. เลย ในเดือนพฤศจิกายน 2551  อุณหภูมิ  9-12 oC  สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร ถึงยอดสูงสุดของภูหลวง 1,571 เมตร   พบรา Discomycetes บนมูลเก้งจำนวน 3 ชนิด

เห็ดเป็นราชั้นสูงใน Class Basidiomycetes เห็ดเจริญได้ในที่ชื้น บนใบไม้ผุ พบมากในป่า คณะผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างเห็ดจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบเห็ดที่น่าสนใจหลายชนิด อนงค์และคณะ ได้ศึกษารวบรวมความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง ได้บรรยายลักษณะสำคัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อภาษาไทยของของเห็ดแต่ละชนิด พร้อมทั้งแหล่งที่พบและข้อมูลการนำมาบริโภคเห็ดหลายชนิดที่เจริญบนขอนไม้สามารถนำมาสกัดเป็นสีย้อมไหมพรม ตัวอย่างเช่น Phaeolus schweinitzii  Trametes versicolor และ T. maxima

04 Marประโยชน์ที่แท้จริง ของการเอาใจใส่ในการบริการ

ประโยชน์ที่แท้จริง ของการเอาใจใส่ในการบริการ

 

เชื่ออย่างเหลือเกินว่า ใคร ๆ หลาย ๆ คนล้วนแต่ต้องเคยถูกการให้บริการ ไม่ว่าจะแง่ที่ดีบ้าง หรือแง่ที่ไม่ดีนักบ้าง ก็ยังเชื่ออยู่อย่างเสมอว่าเราในฐานะผู้บริโภค จะพบกับการบริการที่เยี่ยมยอดของธุรกิจ ที่เราได้ใช้บริการ และนี่คือเหตุผลที่เรานั้น จะไม่หันหน้าไปใช้บริการกับเจ้าอื่น หรือว่าต้องมองหาผู้ให้บริการใหม่เลยแม้แต่น้อย นอกจากกลไกและระบบทางธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการบริการที่มาจากบุคคลชั้นยอดอย่างทีุ่สุดนั่นเองครับ เพราะการบริการที่เยี่ยมยอดนั้น จะมาเพียงแค่ระบบอย่างเดียวเห็นว่าจะไม่ได้แล้ว

เพราะการบริการนั้น จะได้รับผลดี หรือผลเสียที่มากกว่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความเข้าใจกันและกันของผู้สื่อสารมากกว่าอย่างแน่นอนนั่นเองครับ และหากเพื่อน ๆ คนไหนกำลังคิด หรือว่าทำธุรกิจเพื่อผลิตสินค้า หรือบริการอะไรก็แล้วแต่ Services Mind หรือจิตใจที่จะเอื้อการบริการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เรามองเผิน ๆ ว่าประโยชน์จากการบริการของเรานั้น จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ เพียงแต่เราเอาใจใส่กับปัญหาของลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด หลาย ๆ ธุรกิจที่เราเองก็มีโอกาสได้พบ ก็แคร์ลูกค้าแค่เพียงเฉพาะหน้า หรือหน้างานเท่านั้น ไม่ได้สอบถามถึงปัญหาของลูกค้าเพิ่มเติมเลยแม้แต่น้อย ซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าการบริการของเรายังไม่ได้เยี่ยมยอดที่มากพอนั่นเอง

การบริการถ้าเราจะมองให้ดี ก็คือต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้สูงสุด และมีความพึงพอใจมากที่สุดนั่นเองครับ และเพื่อน ๆ หลายคน ๆ ถ้ามีพนักงาน หรือว่าเป็นพนักงานอยู่หล่ะก็ มีทักษะ และแนวความคิด จิตใจที่เอื้อต่อการบริการประเภทต่าง ๆ แล้วหล่ะก็ จะครองใจและผูกมัดลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจของเรากันอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนั่นเอง เพราะว่าประโยชน์ที่แท้จริงของการเอาใจใส่กับลูกค้า ในการให้บริการต่าง ๆ แล้ว

เราเองก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นเอง ฝ่ายแรกคือลูกค้า ที่จะได้รับผลงานที่ดีทีุ่สุด งดงามที่สุด ทำให้งานของเขาเกิดความพึงพอใจต่อจุดประสงค์ของเขา และเขาก็จะชื่นมื่น และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะใช้บริการกับเรา ฝ่้า่ยที่สอง คือเราเอง เมื่อเรามอบความสุขให้กับลูกค้าได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถดูแลลูกค้าได้ สิ่งนี้นี่เองที่จะย้อนกลับมาหาเราในเรื่องของความสุข และการทำงานที่มีมากเพิ่มขึ้น เพราะได้รับการบริการเป็นอย่างดีจนเกิดการบอกต่อนั่นเองครับ