27 Aprเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็คือการควบคุมเห็ดฟางด้วยระบบคอมพิวเตอร์

8

การเพาะเห็ดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต มีความรู้สึกว่ามีความต้องการทวีมากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันประสบกับภัยแล้ง มีคนต้องการหารายได้ มีคนต้องการสร้างงาน และพอดีกับวัสดุที่เหมาะกับการเพาะเห็ดในประเทศไทยมีมาก นอกจากนี้แล้วการเพาะเห็ดในอนาคต จะนำไปสู่การผลิตเห็ดเพื่อรักษาโรค โดยการใช้เห็ดเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่น การนำเห็ดหลินจือมารักษาโรคเบาหวาน หรือว่าการบริโภคเห็ดฟางเพื่อบำบัดโรค การเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิแพ้ หรือใช้เห็ดโคนน้อยเพื่อไปรักษาไขมันในหลอดเลือด นอกจากตรงนี้แล้วเพาะเห็ดแล้วขายได้ ขายได้ก็มีการสร้างงานทำให้มีรายได้เกิดขึ้นประกอบกับการเพาะเห็ดเพียงไม่กี่วัน เห็ดบางชนิด เช่น เห็ดฟางนี 7 วัน หรือ 8 วัน ก็สามารถเพาะออกมาจำหน่ายหรือบริโภคได้เห็ดบางเห็ดเพาะครั้งเดียวอย่างเช่นเห็ดหูหนูเก็บเป็นปีนะครับ เห็ดถ้าเพาะกับต้นไม้ใหญ่ ๆ หน่อยสามารถเพาะได้ถึง 2 ปี ก็มี คือให้ผลผลิตตลอดเวลา ให้ผลผลิตตลอดเวลาถูกต้อง

เทคโนโลยีในภาคปฏิบัติ คือในสิ่งซึ่งใครมาเรียนรู้แล้วสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล ซึ่งหลากหลายความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ สู่กระบวนการวิจัย สู่กระบวนการปฏิบัติงานจริงของเกษตรกร ของนักวิชาการ แล้วก็ปรับแก้จนเราเข้าใจว่าได้แล้ว ก็จะนำมาบรรยายอิงวิชาการ เน้นเทคโนโลยีปัจจุบันต้องมีการสาธิตในแต่ละชนิดของเห็ด ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการการเพาะเห็ดฟางของเกษตรกรไทย หรือประชาชนคนไทยค่อนข้างจะมากที่สุด การเพาะเห็ดฟางแบบใหม่ ซึ่งก็ต้องนำเรียนว่าเป็นแท่งเพาะเห็ดฟางสำเร็จรูป เดิมเห็ดฟางในโรงเรือนแล้วมาเห็ดฟางในตะกร้า เห็ดฟางในถุงพลาสติก ตอนนี้เป็นแท่งเพาะเห็ดฟางสำเร็จรูป ทำให้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเพาะเห็ดฟางไว้บริโภคอาจจะซื้อแท่งเห็ดฟางมาจุ่มน้ำแล้วก็ยกขึ้น แล้วก็เพาะให้เกิดดอกทันทีได้ คือมิติอีกมิติหนึ่งที่ใหม่ล่าสุด ตอนนี้ผลิตปุ๋ยเพื่อใช้กับเห็ดสำเร็จแล้ว เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผลิตจากมูลค้างคาวที่เป็นสารธรรมชาติไม่มีพาตกค้างและไม่มีสารที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถยกระดับผลผลิตในระดับปกตินี่ เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกัน

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็คือการควบคุมเห็ดฟางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เสียบปลั๊กแล้วรอออกดอก ใหม่ล่าสุดไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเลยและก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเป็นสถานที่ที่วิจัยงานตรงนี้ออกมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ ก็ได้ทุนจาก สกว. มา และวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอและเผยแพร่ในบางส่วนที่เหมาะสม หลากหลายความต้องการในการเพาะเห็ดฟางก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่จะเลือกวิธีใด แต่ถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรเพื่อการค้า หรือจะทำแบบใหญ่โตหน่อย ก็ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงกว่านี้ ก็มีความหลากหลายให้เลือกทางการเกษตร

21 Marความสำคัญของการผลิตเห็ดของโลกในปัจจุบัน

นอกจากเห็ดจะมีความสำคัญในแง่ของการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์ ที่นิยมบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็ดยังมีประดยชน์และความสำคัญในด้านอื่นๆ

การผลิตเห็ดของโลกในปัจจุบันมีประมาณ 4.27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นการผลิตเห็ดแชมปิญอง 37.2% ประเทศที่ผลิตมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส ตามลำดับ รองลงมาคือ เห็ดสกุลนางรม 21.5% เห็ดหอม 12.2% มีประเทศญี่ปุ่นและจีน เป็นผู้ผลิตมากที่สุด สำหรับเห็ดฟางผลิตมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ประมาณ 270,000 ตัน โดยมีการผลิตอยู่ประมาณ 6% ของปริมาณเห็ดทั่วโลก ประเทศที่ผลิตมากคือ จีน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย ส่วนประเทศที่ผลิตเห็ดเพื่อส่งออกมากที่สุดได้แก่ จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามลำดับ ในปี 2533 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตเห็ดแห้งได้ถึง 29,000 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตที่มากที่สุดในโลก

สำหรับการผลิตของประเทศไทยในแต่ละปี มีประมาณ 120,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 12,000 ล้านบาท เห็ดที่นิยมผลิตส่วนใหญ่คือ เห็ดฟาง สูงถึง 75% และเห็ดที่ผลิตในแต่ละปีจะถูกใช้บริโภคในประเทศประมาณ 70% นอกจากเห็ดฟางแล้วยังพบว่ามีการผลิตเห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนู เห็ดหอม และเห็ดแชมปิญอง

การเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า fungi as food ในแง่ทางโภชนาการนั้น ถือว่าเห็ดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีน เกลือแร่ และเส้นใยสูง แต่มีไขมันอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้การบริโภคเห็ดเพาะเลี้ยงจะปลอดภัยจากสารพิษ เพราะไม่ได้นำสารเคมีที่เป็นพิษเข้ามาเกี่ยวข้อง และในขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันแล้ว การผลิตเห็ดจะสามารถให้รายได้ตอบแทนสูงกว่าพืชอื่นหลายชนิด เนื่องจากการผลิตเห็ดเป็นการผลิตที่ ใช้พื้นที่น้อยกว่า พืชอื่น สามารถใช้ วัสดุเหลือใช้ จนสามารถผลิตดอกเห็ดที่ให้คุณค่าทางอาหาร เป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และธาตุอาหาร เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ได้

การนำไปใช้เป็นยาป้องกันและรักษาโรค(Medicinal products): เห็ดบางชนิดยังพบว่ามีสรรพคุณป้องกันและรักษาโรค จึงทำให้มีการบริโภคเห็ดกันมากขึ้น เพราะในเห็ดเหล่านั้นมีสารเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายต่อโรคร้ายบางชนิด รวมทั้งมีสารที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย ในส่วนของการนำมาเป็นอาหารซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการโดยตรง และรวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคที่เกิดกับมนุษย์

การใช้เป็นยารักษาโรค ราชั้นต่ำจะนำมาใช้เป็นยาที่สำคัญ คือ สารปฏิชีวนะจากราเพนนิซิเลียม ซึ่งมักจะปนเปื้อน (contaminant) ในการเพาะเลี้ยงเห็ด แต่ในเห็ดนั้นมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านนี้อยู่เช่นกัน ยารักษาโรคที่สกัดจากดอกเห็ด ซึ่งเป็นราชั้นสูงจะใช้กันในแถบเอเชีย สารสกัดจากเห็ดที่ใช้เป็นยาคือ สารโพลิแซคคาไรด์ ที่มีสารประกอบอยู่หลายอย่าง ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโดยไม่มีผลข้างเคียง สารประกอบโพลิแซคคาไรด์ที่พบในเห็ดหอม ได้แก่ สารเลนไทโอนิน (lentionin) ที่นิยมกันในตลาดของญี่ปุ่น

23 Febการเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้

myco-lich.com

ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านอุปโภค บริโภคต่างๆ ทำให้การใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นกัน การหาอาชีพเพื่อหารายได้เสริมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะได้รายได้พิเศษเพิ่มเติมจากรายได้หลักแล้วยังเป็นการเสริมทักษะและได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยได้รู้อีกด้วย อย่างเช่น การเพาะเห็ด ก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มเติม เพราะในการเพาะนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ดูแล 24 ชั่วโมง โดยที่เราสามารถทำงานหลักได้อย่างเต็มที่ อีกอย่างขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากนัก ลงทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูง เนื่องจากปัจจุบันมีกระแสของคนรักสุขภาพในการบริโภคเห็ดชนิดต่างๆเข้ามาเสริม ทำให้โอกาสที่จะขายเห็ดได้ดีมีค่อนข้างสูง ทั้งนี้ในการเพาะเห็ดแต่ละชนิดโดยทั่วไปแล้ว ไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งวิธีการเพาะนั้นมีหลายหลายรูปแบบ เช่น การเพาะเห็นในโรงเรือน การเพาะเห็นในนาข้าว การเพาะเห็นในตะกร้า การเพาะเห็นแบบกองเตี้ย และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละบุคคลด้วย

ในที่นี้จะยกตัวอย่างป็นการเพาะเห็ดฟางในตะกล้า เนื่องจากการเพาะเห็ดฟางในตะกร้านั้น ใครๆก็ทำได้ เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นและมีความตั้งใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริม เพราะการเพาะในตะกล้าจะใช้พื้นที่น้อยลงทุนไม่สูง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็หาง่ายมีอยู่รอบตัว ซึ่งจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมโดยเตรียมก้อนเชื้อเห็ดฟาง ตะกร้าพลาสติก ฟางข้าว โรงเรือน พลาสติกและวัสดุพลางแสง และอาจจะต้องใส่พวกอาหารเสริมลงไป อย่างเช่น ผักตบชวา รำละเอียด และอื่นๆสำหรับวิธีการเพาะเห็ดฟางมีดังนี้ 1.ทุบก้อนเชื้อเห็ดฟางในถุงให้แตกพอประมาณแต่ไม่ต้องให้ถึงกับละเอียด นำมาผสมกับแป้งสาลี 1ช้อนชา จากนั้นแบ่งก้อนเชื้อเห็ดฟางออกเป็น 2กอง กองละเท่าๆกัน 2.ให้ใส่ฟางข้าวที่ผ่านการแช่น้ำไว้แล้ว 1 คืน ลงไปในตะกร้า 3.โรยอาหารเสริมลงไป จะเป็นผักตบชวาที่หั่นไว้หรือรำละเอียดก็ได้ 4.นำเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆทับไปบนอาหารเสริม โดยเน้นโรยที่ช่องของตะกร้า 5.ทำชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ด้วยวิธีการเดิมแบบข้างต้น 6. นำตะกร้าเห็ดฟางไปวางไว้บนพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ วางไว้บนเหนือพื้นดินประมาณ 3-4นิ้ว 7.จากนั้นก็นำโครงไม้ไผ่มาครอบตะกร้า 8.นำพลาสติกมาคลุมโครงด้านบนถึงพื้นให้มิดชิดจากนั้นก็คุมด้วยวัสดุพลางอีกที

จะเห็นได้ว่าช่องทางทำเงินทางการตลาดในการขายเห็ดฟางนั้นมีหลายช่องทางมาก ขึ้นอยู่กับว่าจะขายในช่องทางไหน ไม่ว่าจะติดประกาศให้คนเข้ามารับซื้อในฟาร์ม จะวางขายที่หน้าฟาร์ม หรือจะส่งตลาดสดก็ได้ นับว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

15 Janการเพาะเห็ดหลินจือสร้างธุรกิจให้สวยงามได้


เห็ดหลินจือหรือเห็ดหมื่นปี จัดเป็นเห็ดที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่มีสรรพคุณทางด้านเภสัชหรือเป็นยารักษารักษาโรค เห็ดชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แต่ชาวบ้านทั่วไปจะรู้จักในนามของเห็ดจวักงู นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยศึกษาว่าเห็ดนี้สามารถลดครอเรสเตอรอลในเส้นเลือดได้

จากการที่ชาวจีนส่วนใหญ่เชื่อว่าเห็ดชนิดนี้เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ผู้บริโภคมีอายุยืนยาว จึงเรียกชื่อเห็ดพวกนี้ว่าเห็ดหลินจือ ซึ่งคนไทยเรียกว่าเห็ดหมื่นปี เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องกับคุณสมบัติของเห็ด โครงสร้างของเห็ดชนิดนี้ จะมีลักษณะแห้งและแข็งเหมือนเนื้อไม้ ถ้าหากนำดอกเห็ดมาชุบยากันแมลง แล้วอบให้แห้งจะสามารถเก็บเห็ดชนิดนี้ได้นานนับชั่วอายุคน แต่ไม่ใช่หมายความว่าดอกเห็ดหลินจือที่เจริญเติบโตฌติบโตตามธรรมชาติจะมีอายุถึงหมืนปี

ลักษณะธรรมชาติของเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือจัดเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในธรรมชาติ โดยเจริญเติบโตตามโคนไม้ ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน จากการศึกษาพบว่า เห็ดหลินจือเจริญเติบโตได้ดีบนตอไม้ที่ตายแล้ว โดยเฉพาะ ต้นคูน ก้ามปู หางนกยูงฝรั่ง ยางพารา ฯลฯ แต่ในบางครั้งพบว่าเห็ดชนิดนี้เป็นปรสิตของรากพืช จึงทำให้นักวิชาการหลายท่านเป็นห่วงว่า ถ้าเห็ดพวกนี้แพร่ระบาดออกไป อาจจะทำลายป่าไม้หรือทำลายพืชผลบางชนิดได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานจากประเทศมาเลเซียว่าเห็ดชนิดนี้เป็นเชื้อที่ทำให้ เกิดโรคลำต้นเน่าในต้นปาล์ม และโรครากเน่าในมะพร้าว

คุณสมบัติของเห็ดหลินจือในการรักษาโรค
เห็ดหลินจือเป็นเห็ดสมุนไพร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้ผู้บริโภค มีอายุยืนนานโดยเฉพาะชาวจีนเชื่อกันว่า เห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ นับเป็นพันปีๆ มาแล้ว ประกอบกับเห็ดหลินจือที่ขึ้นตามธรรมชาติมีน้อยมาก จึงทำให้เห็ดหลินจือมีราคาแพงมาก ต่อมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ สรรพคุณของเห็ดหลินจือในการรักษาโรคต่างๆ อย่างกว้างขวางมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
1. สารและประเภทของสารในเห็ดหลินจือ จากการสกัดสารต่างๆ ที่พบในเห็ดหลินจือและมีสรรพคุณในการรักษาโรคมีหลายชนิด
2. คุณค่าทางอาหาร เห็ดหลินจือมีสารอาหารที่พบทั่วไป หลายอย่างโดยเฉพาะแร่ธาตุพวกโพแทสเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ วิตามิน ฯลฯ
3. สรรพคุณต่อต้านเนื้องอก จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เห็ดหลินจือมีสารที่สามารถต่อต้านเนื้องอก (antitumor) สารดังกล่าวคือ (1-3)-b-D glucan ซึ่งจัดเป็นสารพวก polysaccharide สารพวกนี้ยังพบในพวกเห็ดหอมและเห็ดอื่นๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน
4. สรรพคุณในการรักษาโรคอื่นๆ จากรายงานการวิจัยสารสกัดจากเห็ดหลินจือในการรักษาโรคชนิดต่างๆ พบว่า สารที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือสามารถรักษา โรคแพ้ โรคความดัน โรคตับ โรคกระเพาะ ลดน้ำตาลในเลือด และเพิ่มความต้านทานโรค โดยการทดสอบกับหนู และยังมีเอกสาร รายงานว่าเห็ดหลินจือมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคการอุดตันของเส้นเลือด โรคหลอดลมอักเสบ ฯลฯ

18 Decอาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี

เห็ดเป็นอาหารที่คนทั่วไปนิยมบริโภคเนื่องจากมีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน  วิตามินและเกลือแร่ ปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้เห็ดที่รับประทานได้ บางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคอีกด้วยประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิด ประกอบกับมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถใช้เพาะเห็ดได้อยู่หลายชนิดและหาได้ไม่ยาก กรรมวิธีการเพาะเห็ดแม้จะมีหลายขั้นตอนแต่ก็ใช้ระยะเวลาในการเพาะสั้น  สามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเป็นการเพาะเลียนแบบธรรมชาติและมีการพัฒนาการเพาะกับเห็ดมากมายหลายชนิด ปัจจุบันอาชีพการผลิตเห็ดถุงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่ธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการใช้ทรัพยากรหลายอย่างเป็นส่วนประกอบและต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ดังจะกล่าวต่อไป

อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดีก็จริง ผู้ที่จะเริ่มดำเนินการธุรกิจด้านนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต  วิธีการผลิต  เงินทุน และการตลาด จึงจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและสามารถทำธุรกิจการผลิตเห็ดได้อย่างยั่งยืนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ได้แก่ อาหาร  สภาพแวดล้อมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น แสง และการถ่ายเทอากาศ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เพาะเห็ดสามารถควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความต้องการของชนิดเห็ดได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากจะมีการดูแลที่แน่นอน  แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ยากในการควบคุมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญ ดังนี้

เชื้อเห็ด  นับเป็นสิ่งที่ผู้เพาะเห็ดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้เพาะเห็ด ส่วนใหญ่ต้องสั่งซื้อเชื้อจากผู้ผลิตเชื้อเห็ด  ไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางหรือเห็ดถุงก็ตาม หากผู้ผลิตเชื้อเกิดปัญหาในด้านการผลิต ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองในส่วนของเชื้อพันธุ์เห็ด ทำให้ผู้เพาะเห็ดเกิดความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานราชการจึงเข้ามาช่วยกำกับดูแลในเบื้องต้นโดย มีการทดสอบ ตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือให้คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง อันจะเป็นการช่วยพัฒนาการผลิตเชื้อเห็ดให้ได้คุณภาพ  ตลาด เป็นปัจจัยที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทุกระดับ เนื่องจากเห็ดเป็นพืชที่เน่าเสียง่ายชนิดหนึ่ง จึงต้องประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับพืชอื่น ๆ ดังนั้น การเข้าใจระบบตลาดเป็นอย่างดี จะทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับการตลาดได้  โดยเฉพาะถ้าได้มีการดำเนินการการผลิตแบบครบวงจรทั้งในรูปแบบการส่งสดและแปรรูปจะทำให้ลดความเสี่ยงในการผลิตลงได้